Shamash lys

Shamash lys

Candles Chanukah Shamash Large

8 pieces

0.10 kg

kr 70,00Price